JUŻ NIGDY NIE BĘDZIESZ SAM!

Opieka przekraczająca dystans

Czy możemy coś zrobić aby nasi starsi rodzice lub chore dziecko, niepełnosprawny partner czy samotny znajomy poczuli się bezpiecznie? Współczesna technologia pozwala sprostać przynajmniej części wyzwań związanych z opieką. Mamy już możliwości korzystania z rozwiązań zapewniających przynajmniej częściową pomoc oraz dających poczucie bezpieczeństwa dla opiekuna i podopiecznego. Opaska Opiekun to pierwsze na rynku telemedycznym urządzenie umożliwiające zdalną opiekę medyczną. Stworzone z potrzeby serca do opieki nad ukochaną osobą, a teraz udostępnione dla wszystkich

 • Opaska Opiekun to pierwsze na rynku medycznym urządzenie wearable umożliwiające zdalną opiekę medyczną.
 • Opaska Opiekun pomaga opiekować się Najbliższymi na odległość. 
 • Nie potrzeba dodatkowych urządzeń.
 • Pozwala seniorom i chorym na normalne funkcjonowanie w życiu codziennym.
 • Noszone wygodnie na ręce pozwala regularnie dokonywać pomiaru istotnych parametrów życiowych, określać geolokalizację, przypominać o zażywaniu leków czy informować o sytuacji zagrażającej zdrowiu.
 • Przycisk SOS w momencie naciśnięcia przesyła informacje do bliskiej osoby lub lekarza.
 • Pomiary dokonywane przez urządzenie są przekazywane przez specjalną aplikację na tablet i telefon komórkowy oraz specjalna platformę dla lekarza
 • Opaska Opiekun pozwala w jednym niewielkim urządzeniu łączyć wiele funkcji, które normalnie wymagają użycia kilku sprzętów medycznych.

Opaska Opiekun pozwala użytkownikom na swobodne poruszanie się i funkcjonowanie – ponieważ zawsze może wezwać pomoc oraz jego dane są przechowywanene na platformie. Co pozwala na aktywne uczestnictwo w życiu.

Użytkownik opaski czuje się bezpiecznie – bo wystarczy jeden przycisk – aby skontaktowac się z opiekunem. W przypadku upadku lub utraty przytomności opaska sama wysyła informacje wraz z geolokalizacją.

Osoba opiekująca się ściąga na swój telefon darmową aplikację i dzięki niej dostaje informacje sms. Dodatkowo jest dostęp on -line do platformy, na której znajdują się wszystkie parametry użytkownika.

Dzięki powiadomieniom sms i platformie możesz natychmiast zareagować i otoczyć opieką lub wezwać pomoc np. karetkę. Dane na platformie pozwalają lekarzowi na skuteczniejszą formę leczenia.

Funkcje Opaski Opiekuna

Jedyne takie urządzenie medyczne, które posiada aż tyle funkcji monitorujących.

Dostępne mamy dwa rodzaje opasek (opaski nie różnią się wyglądem)

Sidly Care

1150 zł brutto

Informacja o obszarze przebywania użytkownika dostępna dla opiekuna w sytuacjach alarmowych (SOS, upadek), oraz wyjściu poza określoną strefę przebywania.

Automatyczna informacja do opiekuna o podejrzeniu wykrycia upadku użytkownika, oraz wskazanie lokalizacji użytkownika.
W SiDLY One upadek wyzwala dodatkowo automatyczne połączenie głosowe z opiekunem.
Powiadomienie opiekuna o naciśnięciu przycisku SOS (oznaczonego alfabetem Braille’a) w sytuacji zagrożenia, wraz ze wskazaniem lokalizacji użytkwonika.
W SiDLY One przycisk SOS wyzwala dodatkowo automatyczne połączenie głosowe z opiekunem.

Sygnały dźwiękowe i świetlne przypominające o konieczności zażycia leków.

Możliwość sprawdzenia aktualnego stanu baterii opaski z poziomu platformy oraz dodatkowy komunikat o zmniejszeniu stanu naładowania poniżej 15%.

Regularny pomiar tętna, informowanie opiekunów o przekroczeniu zadeklarowanych poziomów tętna, archiwizowanie danych.

Informacja na platformie opiekuna o zdjętej lub nieprawidłowo założonej opasce.

Analiza aktywności użytkownika, ustawianie dziennych aktywności, monitoring postępów, archiwizacja danych.

Pomiar ciśnienia atmosferycznego.

Sidly One

890 zł brutto

Informacja o obszarze przebywania użytkownika dostępna dla opiekuna w sytuacjach alarmowych (SOS, upadek), oraz wyjściu poza określoną strefę przebywania.

Automatyczna informacja do opiekuna o podejrzeniu wykrycia upadku użytkownika, oraz wskazanie lokalizacji użytkownika.
W SiDLY One upadek wyzwala dodatkowo automatyczne połączenie głosowe z opiekunem.
Powiadomienie opiekuna o naciśnięciu przycisku SOS (oznaczonego alfabetem Braille’a) w sytuacji zagrożenia, wraz ze wskazaniem lokalizacji użytkwonika.
W SiDLY One przycisk SOS wyzwala dodatkowo automatyczne połączenie głosowe z opiekunem.

Sygnały dźwiękowe i świetlne przypominające o konieczności zażycia leków.

Możliwość sprawdzenia aktualnego stanu baterii opaski z poziomu platformy oraz dodatkowy komunikat o zmniejszeniu stanu naładowania poniżej 15%.

Komunikaty głosowe wspierające korzystanie z urządzenia.

Automatyczne wywołanie połączeń z opiekunem w sytuacjach alarmowych bezpośrednio z opaski, oraz możliwość dzwonienia na opaskę.

Abonament 1 rok

295 zł

Dla Kogo OPASKA OPIEKUN?

Szczególną grupą docelową są osoby starsze czy też osoby, które mieszkają same. Dzięki przyciskowi SOS i czujnikowi upadków zyskują poczucie, że w nagłej sytuacji, ich bliski zostanie zaalarmowany lub otrzyma informację o pogarszającym się stanie zdrowia. Zawsze też będzie wiadomo, gdzie taka osoba przebywa lub przebywała.

Dla osób z wywiadem arytmii, omdleń, utrat przytomności. Jako wspomaganie długotrwałej rehabilitacji domowej, samodzielnych ćwiczeń́, wczesnego reagowanie na nieprawidłowości (telerehabilitacja, m. in. u osób po zawale serca). Opiekun lub lekarz otrzymuje informację jak zmieniała się temperatura i puls w ciągu całego dnia.

Dla osób wymagających regularnego stosowania wielu leków (przypominanie o lekach, ocena parametrów życiowych po zażyciu leków, jak na przykład w sytuacji stosowania leków zwalniających czynność serca). Zawsze o właściwej porze dostaną informację o konieczności wzięcia lekarstw. Po zażyciu leków będzie wiadomo jak na nie zareagowali dzięki pomiarowi temperatury i pulsu.

Dla osób z zaburzeniami motoryki dużej i wysokim ryzykiem upadku (np. chorzy po udarze, z chorobą Parkinsona, stosujący leki zaburzające koordynację ruchową – leki nasenne, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne). Opiekun zawsze wie gdzie taka osoba przebywa. Gdy nie ma pod ręką telefonu, może w każdej chwili wezwać pomoc naciskając jeden przycisk.

Zwłaszcza w ostatnich miesiącach ciąży, dzięki Opasce Opiekun, kobiety są dodatkowo zabezpieczone. Wiadomo będzie gdzie są, mogą wezwać pomoc w dowolnym momencie, ich temperatura i puls będą pod stałą kontrolą. Czujnik upadków dodatkowo zabezpieczy w szczególnie trudnych sytuacjach.

Osoby cierpiące na padaczkę, cukrzycę, osoby podczas chemioterapii są zabezpieczeni w przypadku utraty przytomności, konieczności nagłego wezwania pomocy. Ich opiekunowie otrzymują SMS z informacją o zdarzeniu i miejscu gdzie to nastąpiło. Czujnik zdjęcia opaski również poinformuje opiekuna o tym fakcie.

Opiekunowie dzieci wymagających stałej opieki zyskują możliwość zarówno kontroli takich parametrów jak temperatura, puls i lokalizacja, jak i nadzoru w momencie kiedy nie ma ich w pobliżu.

Prostota i funkcjonalność

Opaska jest zawsze z użytkownikiem ( gdy ją zdejmie – dostaniesz sms z informacją) sama wysyła dane i lokalizuje, gdzie się znajduje. Wygląda jak nowoczesny zegarek.

Opiekun może w tym czasie zajmować się swoimi sprawami, pracować, robić zakupy, być na spotkaniu. Daje to poczucie swobody, bezpieczeństwa a zarazem dyskretnego monitorowania , które nie zakłóca codziennych czynności.

Gdy dzieje się coś niepokojącego dostajesz sms z informacją. Aplikacje ściągasz na swój telefon. Można podłączyć kilku opiekunów do jednej opaski

Platforma ze wszystkimi danymi jest dostępna on-line a opiekun może ją udostępnić np. lekarzowi. Wszystkie dane są chronione.

 • Daje poczucie bezpieczeństwa dzięki przyciskowi SOS i czujnikowi upadków.
 • Pozwala na aktywne i swobodne wykonywanie codziennych czynności.
 • Osoby czują się zaopiekowanie i mniej samotne.
 • Stały monitoring temperatury i pulsu oraz miejsca przebywania.
 • Regularne i automatyczne przesyłanie pomiarów.
 • Jest w pełni mobilna i autonomiczna.
 • Wykonana z antyalergicznego materiału.
 • Jest wsparciem w procesie rekonwalescencji.
 • Komfort i prostota użytkowania.
 • Dyskretny rozmiar i wygląd zegarka.
 • Oszczędność czasu na zareagowanie – tak ważnego w niebezpiecznych sytuacjach.
 • Ułatwienie codziennego funkcjonowania obu stron.
 • Optymalizacja kosztów opieki.
 • Wsparcie lekarza w procesie prediagnozy.

Korzyści

DOSTĘPNE KOLORY

DYSTRYBUCJA I URUCHAMIANIE USŁUGI:

3MAJ SP Z O.O.

MASZ PYTANIA ???

NAPISZ DO NAS

PRZYCHDONIAMOJA@GMAIL.COM