Informujemy, że Przychodnia Moja uruchamia program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19 finansowany przez NFZ.

W ramach programu realizujemy rehabilitację ambulatoryjną.

Przyjmujemy zapisy na rehabilitację po COVID-19 finansowaną przez NFZ wyłącznie na podstawie skierowania.

Skierowanie na rehabilitację może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub specjalista lub lekarz ze szpitala. Na prawidłowo wypełnionym skierowaniu (zarówno na e-skierowaniu jak i na druku skierowania wypisanego ręcznie) musi widnieć zapis: skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne 

Kody rozpoznania (jeden z poniższych):

  • U07.8 – historia-przebiegu-covid-19-u-pacjenta
  • U07.9 – zdrowie-pacjenta-po-zakończeniu-covid-19
  • U08.9 – Historia przebiegu COVID-19 u pacjenta, nieokreślona
  • U09.9 – Zdrowie pacjenta po przejściu COVID-19, nieokreślona

Skierowania na rehabilitację ambulatoryjną finansowaną przez NFZ prosimy przesyłać na adres e-mail:

przychodniamoja.warszawa@gmail.com

Informujemy, że lekarz Poradni Rehabilitacji Medycznej w naszej przychodni również wystawia skierowania na rehabilitację dla pacjentów po COVID-19. W takim przypadku należy dostarczyć Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej (kod 1300) w postaci e-skierowania lub na druku skierowania wypisanym ręcznie.