REHABILITACJA DOMOWA NA NFZ

Przychodnia Moja uruchomiła w tym roku zabiegi rehabilitacyjne w warunkach domowych w ramach realizowanego kontraktu z NFZ. Aby skorzystać z takich zabiegów konieczne jest:

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Świadczenia rehabilitacyjne dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.

Oznacza to, że tacy pacjencji otrzymują świadczenia rehabilitacji domowej w pierwszej kolejności.