Rehabilitacja

Przychodnia moja

Fizjoterapia

Fizjoterapia zajmuje się oceną oraz podnoszeniem jakości życia w odniesieniu do możliwości ruchowych pacjenta. Fizjoterapia wiąże się z interakcją między fizjoterapeutą, pacjentami, innymi specjalistami opieki zdrowotnej, rodzinami, opiekunami, których celem jest ocena możliwości ruchowych oraz ustalenie celów oddziaływań terapeutycznych.
Nasi fizjoterapeuci są wysoko wykwalifikowani oraz przygotowani do:

· przeprowadzania kompleksowego badania/oceny stanu potrzeb pacjenta,
· ewaluacji wyników badania/oceny stanu pacjenta prowadzącej do podjęcia odpowiedniej decyzji klinicznej,
· formułowania diagnozy, prognozy i planowania terapii,
· udzielania konsultacji w ramach swoich kompetencji oraz określania, kiedy pacjent powinien zostać skierowany do innego specjalisty opieki zdrowotnej,
· wdrażania interwencji fizjoterapeutycznej/fizjoterapeutycznego programu leczenia,
· ustalania wyników planowanych interwencji/terapii,
· formułowania zaleceń.

persons feet on blue towel

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami!

Zadbaj o swoje zdrowie.