TeleKonsultacja Kardiologiczna

Czym jest telekonsultacja ???

Telekonsultacja medyczna - to nowoczesna forma konsultacji medycznej.

Wykorzystuje technologie i narzędzia telekomunikacji i informatyki.

Umożliwia prowadzenie konsultacji w czasie rzeczywistym przez wielu uczestników spotkania w rozproszonych fizycznie lokalizacjach dla potrzeb diagnostycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych.

Telekonsultacje medyczne nie są rozwiązaniem nowym, korzysta się z nich już w Polsce w różnych miejscach od kilku lat. Pacjenci coraz częściej wybierają telekonsultacje, ponieważ PRZYŚPIESZAJĄ DIAGNOSTYKĘ i pozwalają szybko uzyskać rozwiązanie swojego problemu.

Telekonsultacje kardiologiczne z naszym specjalistą dr hab n. med. Andrzejem CACKO.

W RAMACH E-KONSULTACJI kardiologicznej PACJENT MA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA:

  • porady medycznej dotyczącej  problemów i wątpliwości kardiologicznych
  • interpretacji wyników badań wgranych przez Pacjenta podczas umawiania wizyty
  • wstępnej diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia
  • porady profilaktycznej
  • recepty będącej kontynuacją wcześniej rozpoczętego leczenia wprowadzonego przez lekarza w formie e-recepty
  • uzyskania zalecenia wykonania dalszych badań lub konsultacji innych specjalistów
  • informacji na temat zalecanej terapii, leków, badań
  • zwolnienia lekarskiego w przypadkach zasadnych

Telekonsultacje to przydatne rozwiązanie dla pacjentów mieszkających w małych miejscowościach, z utrudnionym dostępem do lekarzy specjalistów. Dla takich osób częste wizyty lekarskie to nie tylko spory wydatek, ale też ogromna strata czasu poświęconego na dojazdy. Dzięki telemedycynie swój problem mogą skonsultować na odległość, oszczędzając czas i pieniądze. Specjalista, który nie zdecydowalby się na przyjazd i przyjmowanie pacjentów w większej odległości od swojego miejsca pracy, dzięki takiemu rozwiązaniu jest dostępny i konsultuje pacjentów.

To również świetne rozwiązanie w przypadku pacjentów chorych przewlekle i będących w trakcie leczenia, którzy wymagają częstych wizyt kontrolnych. Dzięki telekonsultacjom lekarz może na bieżąco monitorować wyniki badań i stan zdrowia pacjenta.

Jak wygląda taka wizyta w Przychodnia Moja?

1. Pacjent kontaktuje się Rejestracją i umawia termin wizyty.

2. Jeżeli Pacjent dysponuje dokumentacją medyczną, wynikami badań itp. proszony jest o dostarczenie ich odpowiednio wcześniej przed zaplanowaną wizytą. Dokumenty zostaną zeskanowane, wprowadzone do systemu i udostępnione lekarzowi.

3.Przed wizytą Pacjent ma również możliwość wykonania dodatkowych badań takich jak: pomiar ciśnienia, EKG spoczynkowe, waga. Jeżeli chce z nich skorzystać powiadamia o tym podczas umawiania wizyty. W takim przypadku proszony jest o przyjście o wyznaczonej godzinie, aby był czas na ich wykonanie i wprowadzenie do systemu, tak aby były widoczne dla lekarza.

a) Czas oczekiwania na opis EKG spoczynkowego to max. 30 min od momentu wykonania.

4) Przebieg telekonsultacji jest następujący:

a) Pacjent w obecności personelu medycznego udaje się do gabinetu lekarskiego

b) W gabinecie zajmuje miejsce przed monitorem, na którym widoczny jest lekarz. Pacjent i lekarz widzą się i słyszą. Lekarz przeprowadza wywiad, tak jak w przypadku klasycznej wizyty.

c) Podczas konsultacji lekarz ma dostęp do dokumentacji medycznej, wyników badań, które dostarczył Pacjent lub które zostały wykonane przed wizytą. Lekarz omawia je z Pacjentem, jeżeli jest potrzeba pokazuje na ekranie elementy na które należy zwrócić uwagę i stawia diagnozę.

d) Na koniec lekarz wypełnia niezbędną dokumentację, która jest zarejestrowana w systemie. Jeżeli jest taka potrzeba wystawia e-receptę i e-skierowanie.

5) Jeżeli lekarz zalecił dodatkową diagnostykę w postaci: EKG spoczynkowego, Holtera 24h, EventHoltera itp.. To Pacjent ma możliwość skorzystania z tych usług w Przychodnia Moja. Szczegóły są dostępne w Rejestracji.

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji w kardiologii. Studia ukończył w roku 2009. Od początku kariery zawodowej jest wiązany z Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, gdzie pracuje jako starszy asystent w I Katedrze i Klinice Kardiologii. Od 2017 roku dr n. med. Andrzej Cacko pełni obowiązki Kierownika w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2016 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych w specjalizacji kardiologia. W roku 2019 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Szczególnie zainteresowany elektrostymulacją serca (programowanie stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów), diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Specjalizuje się w chorobach układu krążenia.
Andrzej Cacko
dr hab n.med.

Cennik:

TeleKonsultacja Kardiologiczna - 95 zł

EKG spoczynkowe z opisem - 35 zł

Holter EKG 24h z opisem - 150 zł

Event Holter - 380 zł/7 dni, 549 zł/14 dni