TELEMEDYCYNA

Telemedycyna powszechnie jest uznawana za przyszłość w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń i dolegliwości. Ale ta przyszłość wcale nie jest taka odległa, jakby mogło się wydawać – już teraz można skorzystać z wielu urządzeń pozwalających na przeprowadzenie badań w komfortowych warunkach domowych lub monitorować stan zdrowia swój lub naszych najbliższych.

Obecny poziom rozwoju pozwala na przełamywanie barier geograficznych i sprawne i bezbłędne przesyłanie wyników badań z urządzeń medycznych na platformy informatyczne, gdzie lekarz może od razu je obejrzeć, zinterpretować i natychmiast podjąć odpowiednie działania – może nas uspokoić, zalecić wzięcie leków lub wręcz wezwać do nas pogotowie.

Obecne rozwiązania telemedyczne stosowane są w takich obszarach, jak: kardiologia, radiologia, onkologia, ginekologia i położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, geriatria, opieka długoterminowa czy farmakologia.

Dotychczas rozwiązania telemedyczne stosowano w zamkniętych, wewnętrznych sieciach szpitalnych lub ratownictwie medycznym, my proponujemy usługę powszechną, dostępną dla każdego pacjenta. Klinika Moja dysponuje aparatami telemedycznymi pozwalającymi na prowadzenie:

  • Telerehabilitacji kardiologicznej 
  • Badania zaburzeń oddechu podczas snu 
  • Monitoringu podstawowych parametrów życiowych podopiecznych 

Masz pytania???

+ 22 690 01 40

PRZYCHODNIAMOJA@GMAIL.COM