Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych fizjoterapii ambulatoryjnej oraz bezpłatnych konsultacji w Poradni Rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeżeli wymagasz rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej w Przychodnia Moja:

- w warunkach ambulatoryjnych,

Do świadczeń rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ.

NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Ważne! Pamiętaj, że skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w przychodni rehabilitacyjnej, gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Skierowanie wystawiane jest w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Oznacza to, że pacjent posiadający jednoczasowo kilka skierowań z różnymi rozpoznaniami może być zapisany na rehabilitację ambulatoryjną tylko w JEDNYM miejscu na JEDNO tylko skierowanie.

Dopiero po zakończonej rehabilitacji może pacjent wykorzystać kolejne skierowanie w tej samej lub innej placówce.

Zmiana terminu rehabilitacji jest możliwa tylko przez okres ważności skierowania (30 dni).

Zmiana po tym terminie jest możliwa wyłącznie ze względów medycznych (trzeba dostarczyć zaświadczenie od lekarza o zaleceniu przesunięciu rehabilitacji)

TELEFON:

+ 22 690 01 40

MAIL:

przychodniamoja.warszawa@gmail.com